Zarządzenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2018 Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.03.2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskiego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie Ne 29/2018 z dnia 12.03.2018 r. Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych, dla których Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 08.03.2018 r. zmieniający arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 08.03.2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim i trybu jej działania Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 07 marca 2018 r. w prawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych w zakresie Upowszechniania kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 06.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert składanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznego Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 6 marca 2018r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert składanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań publicznych Szczegóły