Zarządzenia Burmistrza 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2021 Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 września 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 01.09.2021 roku w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji, która obliczy dofinansowanie na realizację programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekuna w czasie dowożenia dzieci do szkół samochodem typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wykorzystanie zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystki i krajoznawstwa w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Artykuł 13.08.2021 Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 10.08.2021 Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zarządzenia konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.08.2021 Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wykonywanie zadań samorządu gminy w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły