Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2021 Ogłoszenie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Uchwała Nr XI/71/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r., (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 12.10.2015r., poz.3078) dla obszaru ograniczonego ulicami: Szczygłowskiego, Słoneczną i Graniczną w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr VII/59/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r., (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 07.09.2011r. Nr 204, poz.1898) dla obszaru położonego przy ul. Narutowicza w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr VII/58/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r., (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 07.09.2011r. Nr 204, poz.1897) dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Słowackiego, terenem kolejowym, a drogą wojewódzką nr 266 w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr XXXIII/187/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z 27 września 2001r., (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 2001r. Nr 65, poz. 1269) dla obszaru położonego przy ul. Parkowej – działki nr 1/1 i 1/2 Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr XXXIII/186/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z 27 września 2001r., (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 2001r. Nr 65, poz. 1268) dla obszaru położonego przy ul. Wspólnej – działka nr 17/3 Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr XXXIII/185/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z 27 czerwca 2001r., (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 2001r. Nr 65, poz. 1267) dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Słowackiego, E. Stachury a Graniczną Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr XL/331/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z 8 czerwca 2005r., (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 2005r. Nr 108, poz. 1877) dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kochanowskiego, Fredry, Graniczną a granicą obowiązującego planu oś. Południe cz. Zachodnia Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr XXIX/165/2001 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z 1 lutego 2001r., (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 2001r. Nr 19, poz. 274) dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Graniczną a J. Kochanowskiego Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Uchwała Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego z 2004r. Nr 63, poz. l114) dla obszaru położonego pomiędzy ul. Wyspiańskiego, a terenem PKP oraz dla obszaru działki o ewidencyjnym Nr 39/1 Szczegóły