Obwieszczenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci ciepłowniczej Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – budowa punktu ładunkowego na stacji Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego : przebudowa budynku „D” i budowie łącznika między budynkami „D” i „F” Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE planowanego w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Polnej Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa punktu ładunkowego na stacji Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu – budowa linii kablowej Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Ogłoszenie Burmistrza dotyczące dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni przy ul. Narutowicza 16 do projektowanego osiedla mieszkalnego przy ul. Kościelnej Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi Szczegóły