Obwieszczenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa linii nn 0,4kV przy ul. Słonecznej. Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia na terenie cmentarza przy ul. Chopina i ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa linii elektroenergetycznych kablowych nn-04kV wraz ze złączami kablowymi Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: wymiana stacji transformatorowej przy ul. Sikorskiego Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii nn0,4kV przy ul. Słonecznej Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia na terenie cmentarza Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu zmiany do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa ciągu dróg; ul. Sosnowej, ul. Leszczynowej, ul. Jesionowej, ul. Dębowej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego: wymiana stacji transformatorowej Szczegóły