Obwieszczenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.11.2018 Ogłoszenie Burmistrza o finansowaniu zadań oświatowych Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie budynku Zespołu Szkół Nr 2 o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznych linii kablowej średniego napięcia 15kV Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowej nn-0,4kV Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia na terenie cmentarza Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznych linii kablowej średniego napięcia Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa sieci ciepłowniczej Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: wymiana stacji transformatorowej wnętrzowej na stację transformatorową kontenerową wraz z przebudową istniejącej linii kablowej Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: zmiana przeznaczenia części budynku (plebani) na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Szczegóły