Obwieszczenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa budynku technicznego z niezbędną infrastrukturą techniczno-komunikacyjną Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV kontenerowej stacji transformatorowej SN 15kV/0,4kV oraz linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn-0,4kV Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa ciągu ulic Sosnowej, Leszczynowej, Jesionowej, Dębowej Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kościelnej, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji i budowie oświetlenia ulicznego Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu zmiany do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4kV oraz linii elektroenergetycznych kablowych nn-0,4kV przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Ogłoszenie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego: podstawowe kwoty dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa odcinka sieci wodociągowej przy pasie drogowym ul. Narutowicza Szczegóły