Obwieszczenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023. od 10 maja 2018 r. do dnia 20 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim na pomieszczenia edukacyjne Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa odcinka sieci wodociągowej przy pasie drogowym ul. Narutowicza Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa i zmian sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim na pomieszczenia edukacyjne Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Ogłoszenie o IXI przetargu – Prusa – 23-04-2018r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu zmiany do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Wspólnej wraz ze zjazdami indywidualnymi Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w prawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowie pomieszczeń istniejącej kuchni na pomieszczenia edukacyjne Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa odcinka sieci wodociągowej przy pasie drogowym ul. Narutowicza Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia Szczegóły