Obwieszczenia Burmistrza 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.04.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GR.6733.6.2019 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji GR.6733.3.2019 Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Obwieszczenie Burmistrza o możliwości zapoznana się z projektem decyzji GR.6733.4.2019 Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa przyłącza energetycznego SN dla zasilania zakładu WIP Sp. z o.o. SP. K. Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średnie ciśnienia dn 63 PE Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu zmian do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – stworzenie mieszkania treningowego Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – SIME Polska. z o.o – budowa gazociągu Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa części pomieszczeń oddziału ginekologicznego zlokalizowanych na drugim piętrze budynku Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby tymczasowej sali operacyjnej z docelowym wykorzystaniem na salę cięć cesarskich Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa linii nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn -0,4kV Szczegóły