Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w 2020 roku w zakresie sportu Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2020 r. w okresie od 01.02.2020 do 15.12.2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2019 Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2019 Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 „Upowszechnienie i rozwój sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w okresie od 1 marca 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku” – rozstrzygnięcie konkursu Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Otwarty konkurs ofert nr 3/2019 – „Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa pn. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2019 r. w okresie od 01.03.2019 do 15.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018 Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2018 Szczegóły