Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.08.2021 Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wykorzystanie zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystki i krajoznawstwa w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 02.08.2021 Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wykonywanie zadań samorządu gminy w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 30.07.2021 Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zada publicznych związanych z realizacja zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku składanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 24.06.2021 Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/2021 Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2021 r. w okresie od 04.01.2021 do 15.12.2021 r. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr 2/2020 i 3/2020 Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. Szczegóły