Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2019 Otwarty konkurs ofert nr 3/2019 – „Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa pn. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2019 r. w okresie od 01.03.2019 do 15.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018 Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2018 Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Otwarty konkurs ofert nr 3/2018 – „Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku” Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa pn. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 do 15.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr 2/2017 i 3/2017 – Zarządzenie Nr 34/2017 i Zarządzenie Nr 35/207 Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku” Szczegóły