Oświata 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2019 Ogłoszenie Burmistrza dotyczące zasad ustalania kwoty zwrotu dla opiekuna dowożącego dziecko niepełnosprawne Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Ogłoszenie Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego – dotacje dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/89/2019 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły