Oświata 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2021 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – Rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Aktualizacja kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne, niż JST Szczegóły
Artykuł 02.02.2021 Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia w 2021 roku kontroli w placówkach niepublicznych i publicznych dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski Szczegóły