Uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego – kadencja 2014 – 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.10.2018 Uchwała Nr XLVI/356/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 Uchwała Nr XLVI/355/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 Uchwała Nr XLVI/354/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/352/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/351/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/350/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/349/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.09.2018 Uchwała Nr XLV/348/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod kioski handlowe zlokalizowane w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych 2 lat Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała Nr XLV/347/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły