Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2021 Uchwała Nr XVIII/86/2000 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2000 roku w sprawie: „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” Szczegóły