Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/119/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173 mapa 31 o powierzchni 0,9473 ha, KW WL1A/00008076/4 położonej przy ul. Długiej 8 w Aleksandrowie Kujawskim na okres do 31.12.2024 r. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/118/19 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XIII/117/19 w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/116/19 w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Uchwała Nr XI/99/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Uchwała Nr XI/98/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski i Gminą Wiejską Aleksandrów Kujawski w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/96/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/95/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika Szczegóły
Akty prawne 29.08.2019 Uchwała Nr X/94/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych Szczegóły