Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XLI/325/21 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021 – 2036 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XLI/324/21 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 10.11.2021 Uchwała nr XL/323/21 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Aleksandrówek i Parowa Szczegóły
Akty prawne 10.11.2021 Uchwała nr XL/322/21 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 10.11.2021 Uchwała nr XL/321/21 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 02.11.2021 Uchwała Nr XXXIX/320/21 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Aleksandrówek i Parowa Szczegóły
Akty prawne 02.11.2021 Uchwała Nr XXXIX/319/21z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat Szczegóły
Akty prawne 02.11.2021 Uchwała Nr XXXIX/318/21 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę w istniejącym Aleksandrowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp.z o.o. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2021 Uchwała Nr XXXIX/317/21 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz zasad wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Aleksandrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2021 Uchwała Nr XXXIX/316/21 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2021 – 2025 Szczegóły