Zarządzenia Burmistrza 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2017 Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: podjęcia prac nad budżetem Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2018-2027 Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18.08.2017r. w sprawie powołania komisji oceniającej do wyboru najkorzystniejszej oferty składanej w otwartym naborze partnera do projektu „SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM” Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 01.08.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera do projektu „Szansa na lepszą przyszłość – rozwój usług społecznych w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-01187/17 ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2017 Szczegóły
Artykuł 01.08.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 Szczegóły