Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2019

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert „Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji oraz ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku” w załącznikach zamieszczamy wyniki konkursu, korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania oraz oświadczenie dot. KRS. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską a Oferentem. W myśl regulaminu otwartego konkursu ofert Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane mogą zrezygnować z dotacji, informując o tym pisemnie Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji lub zaproponować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Korekta winna być złożona w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Na dzień podpisania umowy powinno być dołączone oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym. Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem korekty udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim tel. (54) 282 68-30, (pokój 109), e-mail: promocja@aleksandrowkujawski.pl

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>