I N F O R M A C J A Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 września 2018 r.

I N F O R M A C J A
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) i § 13 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad  dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powiadamia się pełnomocników wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu
ustalenia tych składów.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian