INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684), w celu powołania w mieście Aleksandrów Kujawski obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz
Wyborczy we Włocławku I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie
Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian