Konkurs na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza  konkurs na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski
  • StanowiskoPodinspektor Wydziału Finansowego
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-09-10
  • Termin składania dokumentów2019-09-20
  • Sposób składania dokumentówDokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne a) posiadane wykształcenie: wyższe
   b) doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata w administracji
   c) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej
   d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   e) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   f) Dobra znajomość regulacji dotyczących organizacji i funkcjonowania samorządu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe a) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
   b) nieposzlakowana opinia.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Zadania wykonywane:
   realizacja zadań wynikających z ustawy :
   • o świadczeniach rodzinnych,
   • o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
   • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   • o Karcie Dużej Rodziny
   • rozporządzenie w sprawie rządowego programu „Dobry Start”
   • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń
   • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej dłużników alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
   • przygotowywanie decyzji dotyczących przyznawania lub odmowy pomocy z zakresu świadczeń.

   2. Odpowiedzialność pracownika:
   odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna określona w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych.

   3. Szczególne prawa i obowiązki:
   pracownikowi przysługują prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian