Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., do 30 czerwca 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na terenie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie spis.gov.pl. Jeżeli nie będziesz mógł tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy Urząd. Na czas trwania spisu Urzędy przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99. W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów spisowych w drodze wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić rachmistrzowi przekazania danych. Należy pamiętać, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje dane, są one bezpieczne.

Obowiązkiem spisowym są objęte:

– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

– osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane: charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno – kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny oraz stan i charakterystyka mieszkań oraz budynków.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian