Obwieszczenie GR.6733.5.2019

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian