Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii nn0,4kV przy ul. Słonecznej

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii nn0,4kV przy ul. Słonecznej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian