Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian