Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia na terenie cmentarza

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia na terenie cmentarza

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian