Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni przy ul. Narutowicza 16 do projektowanego osiedla mieszkalnego przy ul. Kościelnej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od kotłowni przy ul. Narutowicza 16 do projektowanego osiedla mieszkalnego przy ul. Kościelnej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian