Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa linii nn 0,4kV przy ul. Słonecznej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa linii nn 0,4kV przy ul. Słonecznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian