Obwieszczenie o wydaniu zmiany do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa ciągu dróg; ul. Sosnowej, ul. Leszczynowej, ul. Jesionowej, ul. Dębowej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia

Obwieszczenie o wydaniu zmiany do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa ciągu dróg; ul. Sosnowej, ul. Leszczynowej, ul. Jesionowej, ul. Dębowej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian