Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Wydział Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
  • StanowiskoPodinspektor Wydziału Finansowego
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-05-18
  • Termin składania dokumentów2020-05-28
  • Sposób składania dokumentówDokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne a) posiadane wykształcenie: wyższe,
   b) doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata w administracji,
   c) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej,
   d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   e) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   f) dobra znajomość regulacji dotyczących finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe a) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: samodzielność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
   b) nieposzlakowana opinia.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy • prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego:
   a) przyjmowanie wpłat gotówkowych (dochody i opłaty),
   b) podejmowanie wpłat gotówkowych,
   c) podejmowanie gotówki z kont bankowych na podstawie dokumentów,
   d) sporządzanie raportów kasowych dochodów i wydatków,
   e) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian