Otwarty konkurs ofert nr 3/2020 na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2020 na wykonanie zadań publicznych zakresie realizacji zadań gminy dotyczących kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa pn. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2020 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, pok. 109 tel. (54) 282 68-30, e-mail: sport[at]aleksandrowkujawski[dot]pl

Zarządzenie – tutaj
Regulamin – tutaj
Oferta – doc. pdf.
Sprawozdanie – 
doc. pdf.
Wzór umowy – tutaj

Oferty powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2020 roku osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

O terminie złożenia oferty decyduje data dostarczenie oferty do Urzędu Miejskiego lub data stempla pocztowego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian