Powszechny Spis Rolny od 1 września do 30 listopada 2020 r.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą władzom i przede wszystkim polskim rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów wsparcia dla polskiego rolnictwa.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o:

– osoby kierujące gospodarstwem,

– wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych,

– strukturę dochodów gospodarstwa domowego,

– działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym,

– typ własności użytków rolnych,

– rodzaj użytkowanych gruntów,

– powierzchnię zasiewów,

– pogłowie zwierząt gospodarskich,

– rodzaje budynków gospodarskich,

– ciągniki i maszyny rolnicze,

– nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),

osób prawnych,

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),

odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Więcej informacji w poniższych linkach oraz załącznikach:

https://spisrolny.gov.pl/

https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,354,1.html

https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/spiszmy-sie-jak-na-rolnikow-przystalo,382,1.html

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian