Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego Samorządowego o pomieszczenia opieki dla dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędną infrastrukturą i komunikacją, na nieruchomości oznaczonej jako działki 76/2 i 77/2 karta mapy 25, położonej przy ul. Wojska Polskiego, ob. ewid. miasto Aleksandrów Kujawski.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 04.08.2020
  • Data składania ofert 18.08.2020
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 18.08.2020
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Gmina Miejska ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Numer UZP/TED 569693-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian