Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr 2/2020 i 3/2020

W związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert nr 2/2020 i 3/2020 w załącznikach zamieszczamy wyniki konkursów, korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania oraz oświadczenie dot. KRS.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską a Oferentem.

W myśl regulaminu otwartego konkursu ofert Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane mogą zrezygnować z dotacji, informując o tym pisemnie Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji lub zaproponować korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Korekta również musi być złożona w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Na dzień podpisania umowy powinno być dołączone oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym.

Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem korekty udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim tel. (54) 282 68-30, (pokój 109), e-mail: kultura[at]aleksandrowkujawski[dot]pl dot. konkursu nr 2/2020 lub sport[at]aleksandrowkujawski[dot]pl dot. konkursu nr 3/2020.

Konkurs Ofert nr 2/2020
Zarządzenie – tutaj
Wyniki – tutaj
Zaktualizowany zakres rzeczowy i finansowy zadania – docpdf.
Oświadczenie – docpdf.

Konkurs Ofert nr 3/2020
Zarządzenie – tutaj
Wyniki – tutaj
Zaktualizowany zakres rzeczowy i finansowy zadania – docpdf.
Oświadczenie – docpdf.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian