Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian