Straż Miejska

Straż Miejska to umundurowana formacja stworzona przez Radę Miejską, która ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej a także czuwanie (w ograniczonym zakresie) nad porządkiem i kontrolowaniem ruchu drogowego. Straż Miejska współdziała z innymi służbami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób. Do innych zadań Straży Miejskiej należy ponadto konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy miejskiej oraz informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Strażnicy miejscy posiadają węższy zakres uprawnień niż Policja, mają jednakże prawo do m.in.:

  • udzielania pouczeń,
  • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
  • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
  • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
  • wydawania poleceń,
  • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
  • dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagażu podręcznego osób w stosunku, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przez nie czynu zabronionego.

 

Komendant Straży Miejskiej: Robert Kamiński
Strażnik: Rafał Chlebosz

Adres:

ul. Wojska Polskiego 2
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 573 234 378, 573 234 381
Adres e-mail: strazmiejska[at]aleksandrowkujawski[dot]pl

Godziny pracy Straży Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim:

Pn. 08:00 – 16:00
Wt. 08:00 – 16:00
Śr. 09:00 – 19:00
Cz. 09:00 – 17:00
Pt. 09:00 – 15:00

Komendant przyjmuje interesantów w siedzibie Straży Miejskiej w każdą środę w godz. 15.00 – 17.00

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>