Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zostały zatwierdzone pozytywnie przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zostały zatwierdzone pozytywnie przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian