Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego Nr XXXVI/271/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/271/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego Nr XXXVI/270/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/270/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego Nr XXXVI/269/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/269/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego Nr XXXVI/268/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/268/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego Nr XXXVI/267/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/267/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego Nr XXXVI/266/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/266/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego Nr XXXVI/265/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/265/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego Nr XXXVI/264/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/264/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zamiany działki położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/41 mapa 14 na działki nr 15/1 i 15/2 mapa 23 Szczegóły
Gospodarka komunalna Nr XXXVI/263/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/263/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Gospodarka komunalna Nr XXXVI/262/17 27.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVI/262/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »