Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/134/19 31.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XV/134/19 o zmianie uchwały nr XIII/116/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/133/19 31.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XV/133/19 w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/132/19 31.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XV/132/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/131/19 31.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XV/131/19 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2020 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/130/19 31.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XV/130/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/129/19 31.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XV/129/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2034 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XV/128/19 31.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XV/128/19 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/127/19 16.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/127/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/126/19 16.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/126/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIV/125/19 16.12.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/125/19 w sprawie nieuznania skargi na zachowanie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 36 37 »