Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/186/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/186/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2019 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/185/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/185/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2019 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/184/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/184/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/183/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/183/20 w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy gen. Elżbiety Zawadzkiej „Zo” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/182/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/182/20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz nadania jej Statutu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/181/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/181/20 w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Straży Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/180/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/180/20 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/179/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/179/20 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawski Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/178/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/178/20 w sprawie nieuznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/177/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/177/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
« 1 2 3 41 42 »