Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/179/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/179/20 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawski Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/178/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/178/20 w sprawie nieuznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/177/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/177/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXI/176/20 16.07.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/175/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/175/20 w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych, wiatach przystankowych i urządzeniach technicznych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/174/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/174/20 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 16/20, 16/21 i 16/22 mapa 21 o powierzchni łącznej 0,5430 ha wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami stanowiącymi własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedziba w Warszawie Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/173/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/173/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/172/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/172/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonego na działce nr 57 mapa 21 przy ul. Chopina 20 w Aleksandrowie Kujawskim na okres kolejnych trzech lat Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/171/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/171/20 w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliw w Gminie Miejskiej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/170/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/170/20 w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 4 42 43 »