Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/169/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/169/20 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/168/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/168/20 w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń na poddaszu usytuowanym w budynku dworca kolejowego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Aleksandrowie Kujawskim na okres 1 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/167/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/167/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/166/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/166/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XX/165/20 18.06.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XX/165/20 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/164/20 27.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/164/20 w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/163/20 27.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/163/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/162/20 27.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/162/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/161/20 27.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/161/20 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/160/20 27.05.2020 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/160/20 w sprawie sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym położonych przy ul. Przemysłowej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 42 43 »