Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/135/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/135/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu – budowa chodnika w ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim i udzielenie pomocy finansowej powiatowi aleksandrowskiemu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/134/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/134/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Ośrodka za 2015 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/133/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/133/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2015 rok Szczegóły
Gospodarka odpadami XIX/132/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/132/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Gospodarka odpadami XIX/131/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/131/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Szczegóły
Gospodarka odpadami XIX/130/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/130/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/129/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/129/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 11/4 mapa 19 o powierzchni 20 m² położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Narutowicza z przeznaczeniem na pomieszczenie składowe w okresie kolejnych 3 lat Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/128/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/128/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu będącego własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przy ul. Narutowicza 13 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/127/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/127/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy budynku handlowo – usługowego o powierzchni użytkowej 60 m² położonego na części działki nr 78 mapa 25 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Szkolnej 6A z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców na okres kolejnych 3 lat Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XIX/126/16 13.04.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIX/126/16 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie nabycia działki niezabudowanej położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Leśnej Szczegóły
« 1 2 40 41 42 43 »