Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
04.08.2020 18.08.2020 Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego Samorządowego o pomieszczenia opieki dla dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędną infrastrukturą i komunikacją, na nieruchomości oznaczonej jako działki 76/2 i 77/2 karta mapy 25, położonej przy ul. Wojska Polskiego, ob. ewid. miasto Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
03.07.2020 20.07.2020 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Remont chodników ul. Wyspiańskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do zbiegu z ul. Krasińskiego). Szczegóły
08.05.2020 15.05.2020 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 2 954 279,36PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (WF.271.3.2020) Szczegóły
17.04.2020 27.04.2020 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 2 954 279,36PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Szczegóły
10.02.2020 31.12.2020 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Szczegóły
05.02.2020 19.02.2020 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski wraz z jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
11.01.2020 24.01.2020 Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski GR.271.1.2020 Szczegóły
19.11.2019 06.12.2019 Budowa i przebudowa dróg w Aleksandrowie Kujawskim Cz. 1 Przebudowa ul. Kochanowskiego w Aleksandrowie Kujawskim Cz. 2 Przebudowa ul. Wspólna w Aleksandrowie Kujawskim Cz. 3 Przebudowa ul. Polna w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
24.10.2019 31.10.2019 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 920 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Szczegóły
12.09.2019 24.09.2019 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. GR.271.2.2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 »