Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski wraz z jednostkami organizacyjnymi

Link do ogłoszenia

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 05.02.2020
  • Data składania ofert 19.02.2020
  • Godzina składania ofert 13:00
  • Data otwarcia ofert 19.02.2020
  • Godzina otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2020 r. o godz. 13:15 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego, Inter- Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, salka konferencyjna
  • Miejsce złożenia oferty 12.1. Oferty należy składać w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego: Inter- Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń (sekretariat) osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.
  • Numer UZP/TED Ogłoszenie nr 508849-N-2020 z dnia 2020-02-05 r.
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian