Uchwała Nr IV/38/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 30.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.01.2019
  • Data wejścia w życie 30.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/38/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian