Uchwała Nr IV/40/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 30.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.02.2019
  • Data wejścia w życie 21.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.02.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2019r., poz. 887
  • Nr aktu prawnego IV/40/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian