Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 30.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.02.2019
  • Data wejścia w życie 21.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.02.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2019r., poz. 888
  • Nr aktu prawnego IV/41/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 - 6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian