Uchwała Nr IX/83/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2019
  • Data wejścia w życie 27.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IX/82/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian