Uchwała Nr V/52/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad poboru opłat targowych przez inkasenta

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja V
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.03.2019
  • Data wejścia w życie 18.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.03.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2019r., poz. 1303
  • Nr aktu prawnego V/52/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalenia zasad poboru opłat targowych przez inkasenta
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian