Uchwała Nr VII/73/19 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VII
  • Data podjęcia (podpisania) 24.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.05.2019
  • Data wejścia w życie 24.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VII/73/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania rt. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019r., poz. 869)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian