Uchwała Nr X/93/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35 mapa 32 o powierzchni 0,1413 ha, KW WL1A/00015889/8 położonej przy ul. Słowackiego 145 w Aleksandrowie Kujawskim, będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X
  • Data podjęcia (podpisania) 22.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.08.2019
  • Data wejścia w życie 22.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego X/93/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35 mapa 32 o powierzchni 0,1413 ha, KW WL1A/00015889/8 położonej przy ulicy Słowackiego 145 w Aleksandrowie Kujawskim, będącej własnością Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na okres 3 lat
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian